REJESTRACJA NA ZAJĘCIA

Zajęcia w Sali edukacyjnej odbywają się wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty przez opiekuna grupy z osobą upoważnioną:

st. kpt. Marcin Wiśniewski kom. 603313090
kpt. Grzegorz Różański kom. 730153383

Uczestnictwo w zajęciach równoznaczne jest z akceptacją

Regulaminu korzystania z sali edukacyjnej aktualizacja 27.09.2019

Zgłoszenie grupy odbywa się poprzez wypełnienie i dostarczenie podpisanej

„Karty Zgłoszenia”

* e-mailem na adres: sekretariat@kppsp.ostroda.pl
* faxem na nr 89 642 31 03
* osobiście w sekretariacie lub pocztą tradycyjną na adres KP PSP w Ostródzie przy ul. Stapińskiego 19 C

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu we wtorki i środy.
Czas trwania zajęć to ok. 90 min.
Godziny: 9:00 – 14:00

Kalendarz rezerwacji: