Warsztaty ratownicze „Ostróda – 18”

Jak powszechnie wiadomo straż pożarna, pożarną jest już tylko z nazwy. Dzisiejsze czasy, rozwój cywilizacyjny niesie wiele zagrożeń. W środkach masowego przekazu mogliśmy niedawno usłyszeć o wybuchu gazu i w następstwie zawaleniu się kamienicy w Poznaniu.  Tego typu zdarzenia wymagają użycia wykwalifikowanych ratowników, specjalistów w wielu dziedzinach ratowniczych oraz sprzętu specjalistycznego.

Czytaj dalej Warsztaty ratownicze „Ostróda – 18”